Fotografering och marknadsföring

Vad tänker du på när du hör ordet marknadsföring? Om man ska definiera begreppet på ett övergripande sätt kan man säga att det rör sig kring alla former av aktiviteter som ett företag gör på marknaden, alltså där man säljer sin produkt eller tjänst. Marknadsföring är ett sätt att visa för sina potentiella kunder vad man har att erbjuda dem. I och med att det är hård konkurrens på marknaden idag är det viktigt att ha en genomtänkt plan för hur man ska dra uppmärksamhet till sitt företag. Vad vill du säga om din vara eller tjänst? Hur ska du göra det så att människor kommer fortsätta lyssna och sedan vilja köpa det du har att erbjuda?

Marknadsföring i bild

Historiskt sett har marknadsföring bestått i att berätta för sina potentiella kunder vad de kan få genom att köpa din produkt. Om du bläddrar i en tidning från tidigt 1900-tal kommer du nog bli förvånad över hur långa annonserna var, på den tiden berättade man om alla fördelar med till exempel en hatt, utan att tänka på att det blev en väldigt lång och tät text som kunde vara svår att läsa. Idag är det vanligare att försöka vara slagfärdig och kort, vilket är en av anledningar till att många företag kommunicerar i bilder. Ska du besöka ett casino eller bo på ett hotell är det mer effektivt att visa upp för dig hur det faktiskt ser ut i lokalerna. När det gäller marknadsföring säger en bild mer än tusen ord.
Den vanligaste formen av marknadsföring sker i de medier vi omges av, det vill säga TV, tidningar, radio och sociala medier på nätet. Alla dessa medier är bildburna, förutom radio. Därför har bilden en betydelsefull roll, vi människor vill nämligen kunna se något framför oss för att förstå ordentligt. Kläder brukar till exempel marknadsföras genom att en snygg modell visar upp dem på en professionellt tagen bild, då är det enklare för en tittare att visualisera hur det där plagget skulle sitta på ens egna kropp än om den bara skulle visas upp på en galge. Idag omges vi av så mycket marknadsföring att det kan vara svårt att ens veta när det bara är information vi får, eller reklam från ett företag som söker kunder.

Att nå sin kundkrets

Marknadsföring handlar framförallt om att nå sin kundkrets. Tänk dig själv om du skulle starta ett företag, då har du förmodligen en tanke om vilka du riktar dig mot. Vill du sälja barnkläder är det smart att försöka nå ut i kanaler där många föräldrar är, till exempel i tidningar som handlar om barn.
I jakten på att hitta rätt kundkrets kan företag ibland gå för långt i sin strävan. Det finns lagar kring marknadsföring och även möjligheter att anmäla dålig reklam. Om du har stött på någon reklam som inte håller vad den lovar kan du rätta adressen för reklamationer, det vill säga Allmänna reklamationsnämnden. De tar emot anmälningar som till exempel kan röra sig om att en tjänst lovade något som den sedan inte höll. Har du beställt hemstädning som inte fullföljdes eller köpt en tröja som förstördes efter en vanlig användning kan du antingen vända dig till företaget ifråga eller få hjälp av ARN.

Marknadsföring i bild vill väcka inspiration
Företag och personer kan bli aningen för desperata i sin jakt på uppmärksamhet från kundkretsen. Marknadsföring riktar främst in sig på att säga positiva saker om sin vara eller tjänst, men ibland kan det även vara smart att säga något kaxigt eller utstickande för att på så sätt vända folks blickar till sig. Ett exempel på dålig marknadsföring som tycks ha fått ett gott resultat är när artisten Kanye West upprepade gånger har varit otrevlig mot människor i offentligheten, vilket rimligtvis borde få negativa följder men som tvärtom gör att han får mer uppmärksamhet och säljer fler album och biljetter till sina konserter.

Marknadsföring på Instagram

När det gäller marknadsföring med bilder har Instagram blivit den största kanalen. Sedan en tid tillbaka får alla användare på Instagram sponsrade inlägg i sitt flöde, där en avancerad algoritm har räknat ut vad du kan tänkas vara intresserad av. Om du till exempel följer många bokbloggar och förlag kanske det kommer upp bilder på böcker med ett bra erbjudande nedtill. Eftersom Instagram är ett bildburet forum är det viktigt att fotografierna har hög kvalitet och är inspirerande, så att den tilltänkta kunden känner sig lockad att köpa produkten. Marknadsföring har kommit att handla mer och mer om illustrativa bilder än lång förklarande text, tanken är att bilden i sig ska berätta något för oss, utan att vi behöver läsa en bildtext för att förstå.
Inom marknadsföring finns ett centralt begrepp som heter ”call to action”, vilket betyder att man uppmanar kunden till handling. Oavsett om man marknadsför med en bild eller med en text vill man att personen som tittar ska göra något, till exempel handla. När det gäller fotografier har det blivit vanligt att helt enkelt måla upp en livsstil som ser så inbjudande ut att du som tittare ska vilja ha det som finns på bilden. En bild på en bok blir mer säljande om det dessutom finns ett vackert ljus med i bilden, tillsammans några dekorativa blommor och kanske en kopp te som det ångar ur. Det blir en form av call to action eftersom tanken är att kunden ska vilja ha exakt det som syns på bilden.

Marknadsför på rätt sätt

Marknadsföring handlar om att i text och bild försöka nå ut till sina tilltänkta kunder och erbjuda dem sin tjänst eller vara. Det råder hård konkurrens på denna marknad, därför är det viktigt att göra reklam på rätt sätt så att man når rätt personer. Om du vill sälja barnkläder är det till exempel bra att göra reklam i tidningar för barn, eller hemsidor där många föräldrar tillbringar tid. För att effektivisera marknadsföringen har mer och mer reklam blivit bildburen, som till exempel den reklam vi ser på Instagram. Tanken är att inspirera tittare att vilja ha det som syns på bilden, därför smyckas fotografierna ofta ut med mysiga detaljer som väcker känslor hos mottagaren.